Status: Aktualne
Ilość dni: 1

Nazwa: STARTER-PACK

Typ: fiszki edukacyjne

Cel: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości pragnie zbudować MODEL EDUKACJI I WSPARCIA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który wdrożony będzie w Gdańsku i całym regionie pomorskim, przy współpracy instytucji otoczenia biznesu i nauki – Starter-Pack to wydawnictwo nawiązujące do niniejszego modelu. Model usystematyzuje działania wspierające edukację w zakresie świadomości przedsiębiorczej oraz rozwój talentów, a także przygotuje młodzież do wejścia na rynek pracy. Fundacja buduje sieć liderów zmian, którzy będą w kolejnych latach ambasadorami zaplanowanych działań. Wydawnictwo pozwala na ćwiczenie praktycznych umiejętności z zakresu 10 kompetencji przydatnych dla użytkownika w kontekście przebywania na rynku pracy. Użytkownik może ćwiczyć kompetencje jak myślenie krytyczne, design thinking, czy też komunikacja na każdym poziomie edukacyjnym (w tym z uwzględnieniem dorosłych). Jest to także przystępne narzędzie szkoleniowe, które może być wykorzystane w procesie grupowym jako element integracji, ćwiczeń z psychologii twórczości, czy też myślenia wizualnego i krytycznego.

Opis: STARTER PACK to autorski pakiet materiałów do ćwiczenia kompetencji, przeznaczony do wykorzystania przez nauczycieli/nauczycielki na lekcjach przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, czy też wychowawczych, przygotowany przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, we współpracy z autorami – ekspertami, praktykami, pracującymi z daną kompetencją na co dzień.
Na „STARTER PACK” składają się:

 1. Pudełko „STARTER PACK”, zawierające:
  1. a) przewodnik dla nauczyciela,
   b) zestawy fiszek kompetencji,
   c) plansza z Modelem Biznesowym Canvas,
   d) przykładowe scenariusze lekcji.
 2. Materiały on-line zamieszczone na stronie internetowej (www.starter-pack.pl), powiązane z treścią fiszek kompetencji. Przybliżają uczniów do przedsiębiorczości praktycznej poprzez odpowiadanie na realne wyzwania projektowe, wspierają realizację zajęć z doradztwa zawodowego: analiza osobista mocnych stron, introspekcja, realne zastosowanie ćwiczonych kompetencji.

Innowacyjność: Projekt w podobnej formie nie jest dostępny na rynku. Nauka tzw. „Kompetencji Przyszłości” inspirowanych raportami World Economic Forum (Future Jobs Report) realizowana za pomocą krótkich form ćwiczeniowych wpisuje się w podstawy programowe doradztwa zawodowego oraz podstaw przedsiębiorczości. Kładzie nacisk na rozwijanie postaw przedsiębiorczych poprzez kompetencje miękkie. Umożliwia to nauczanie praktyczne na każdym poziomie edukacyjnym.
Materiały wpisują się w cel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – wsparcie pracowników, stymulowanie pracodawców do podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz pracowników (za pomocą udostępniania materiałów edukacyjnych), a także wskazywanie dróg dla młodszych pokoleń. Działania długoterminowo mogą przełożyć się na wyniki gospodarcze oraz poprawę oferty rynkowej.

Praktyczność: Fiszki kompetencji to podstawowy zestaw materiałów do wykorzystania przez nauczyciela/-lkę na zajęciach rozwijających przedsiębiorczość u dzieci i młodzieży szkolnej. Nie jest to typowy podręcznik lub publikacja składająca się z dużej ilości działań – raczej krótkie, praktyczne ćwiczenia, które uwzględniają konkretne cele i efekty aktywności podejmowanych przez użytkownika. To pierwsza tego typu publikacja, która wykorzystuje mechanizmy nauki języków, z których głównie korzysta się w Niemczech czy we Francji. Krótka informacja na karcie jest łatwiejsza do wdrożenia, niż długi tekst. Zakres merytoryczny fiszek kompetencji został oparty o wykaz kompetencji przyszłości wskazanych przez World Economic Forum w szeroko dostępnym raporcie „The Future of Jobs Report” (2016) jako kluczowe na rynku pracy w 2020 roku.

Struktura kart:
Karty podzielone są na 10 sekcji – każda sekcja odpowiada innej kompetencji. Kompetencje, które opisują nasi eksperci i nasze ekspertki, to:
1. Complex Problem Solving / Kompleksowe rozwiązywanie problemów – Daniel Aduszkiewicz
2. Critical Thinking / Myślenie krytyczne – Przemysław Staroń
3. Creativity / Kreatywność (w ujęciu „Myślenie wizualne”) – Natalia Mikołajek
4. People Management / Zarządzanie zespołem – Wojciech Parteka
5. Coordinating with Others / Komunikacja oraz współpraca – Arkadiusz Naruk
6. Emotional Intelligence / Inteligencja emocjonalna – Piotr Bucki
7. Judgement and Decision Making / Ocena i podejmowanie decyzji – Konrad Bocian
8. Service Orientation / Zorientowanie na produkt/usługę – Agnieszka Mróz
9. Negotiation / Negocjacje (w ujęciu „Mediacje”) – Katarzyna Stryjek
10. Cognitive Flexibility / Elastyczność poznawcza – Szymon Grocholski

Kompetencje są opisane wg schematu:
 • krótkie wprowadzenie teoretyczne,
 • zestaw ćwiczeń do przeprowadzenia w klasie,
 • zastosowanie praktyczne (gdzie napotkamy daną kompetencję w życiu).
Każde ćwiczenie wymaga zapoznania się z treścią zadania oraz mówi o materiałach, które są niezbędne do jego przeprowadzenia. Ćwiczenia zawierają także materiały uzupełniające, które znajdziecie na stronie www.starter-pack.pl w zakładce opisującej daną kompetencję. Materiały powstały dzięki zaangażowaniu 10 autorów i autorek, ww. ekspertów i ekspertek z danej dziedziny, przedsiębiorców, szkoleniowców, którzy działają w obszarze, który opisują. Dzięki temu, materiał ma charakter użytkowy i praktyczny – za pomocą ćwiczeń i symulacji uczniowie i uczennice doświadczają danej kompetencji na sobie samym/samej.
O autorach – kim są i czym się zajmują na co dzień – można przeczytać na stronie www.starter-pack.pl. Dodane materiały on-line służą jako materiał uzupełniający treść dostępną na fiszkach kompetencji lub rozwijający tematykę przedsiębiorczości. Materiały on-line obejmują m.in.: różnego rodzaju karty pracy, propozycje literatury, dodatkowe materiały uzupełniające, linki do ciekawych stron i filmów. W zależności od typu materiału mogą one zostać wydrukowane, mogą zostać wysłane przez nauczyciela do młodzieży na adres e-mail, zostać zaprezentowane w czasie lekcji, szkolenia, zajęć, czy też posłużyć jako źródło inspiracji do pracy własnej uczniów lub uczestników szkolenia.
Dostęp do materiałów on-line jest możliwy ze strony www oraz poprzez zeskanowanie kodów QR z fiszek kompetencji – każda kompetencja ma własny kod QR, który będzie umożliwiał się przeniesienie się do strony z nią powiązanej. Przygotowane przez Martę Jankowską, przykładowe scenariusze lekcji, stanowią propozycję i przykład, jak pracować z fiszkami kompetencji na lekcji, jak włączać poszczególne ćwiczenia w przebieg lekcji i sprzyjać praktykowaniu i doświadczaniu danej kompetencji w trakcie trwania lekcji.

Wartość: Przedstawione przy pomocy fiszek kompetencji treści wpisują się zarówno w podstawy programowe z doradztwa zawodowego jak i podstaw przedsiębiorczości, a także mogą zostać wykorzystane na lekcjach wychowawczych. Materiały w proponowanej postaci stanowią alternatywną formę wspierania nauczania przedsiębiorczości w szkołach – zawierają propozycje działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów i uczennice. Są to dodatkowe materiały edukacyjne do wykorzystania na lekcjach. Fiszki odpowiadają następującym zagadnieniom podstawy programowej dla przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości np:

 • Wyszukiwanie informacji z różnych źródeł, ich selekcja i analizowanie.
 • Podnoszenie kompetencji osobistych i społecznych niezbędnych na rynku pracy oraz wzmacnianie motywacji do pracy.
 • Analizowanie otoczenia przedsiębiorstwa, w tym rynku, na którym działa.

Uczeń/uczennica:
 • Analizuje funkcje rynku.
 • Jest świadomy, że należy korzystać z różnorodnych i wiarygodnych źródeł informacji przed podjęciem decyzji finansowych.
 • Rozpoznaje motywy aktywności zawodowej człowieka oraz analizuje szanse i możliwości rozwoju własnej kariery zawodowej, dostrzegając rolę procesu uczenia się przez całe życie.
 • Analizuje własne kompetencje i możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w formie wolontariatu, praktyk lub stażu oraz znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
 • Zbiera, analizuje i prezentuje informacje o rynku, na którym działa przedsiębiorstwo.
 • Stosuje zasady pracy zespołowej, wyjaśnia rolę oraz identyfikuje cechy dobrego lidera i wykonawcy.
 • Wykazuje się kreatywnością, projektuje działania promocyjne, uzasadnia ich rolę w planowanym przedsięwzięciu oraz dyskutuje nad pozytywnymi i negatywnymi przykładami wpływu reklamy na klientów.
 • Wyjaśnia zasady skutecznych negocjacji, uwzględniając strategię „wygrana-wygrana”, przedstawia przykłady technik manipulacyjnych stosowanych podczas negocjacji oraz podaje negatywne skutki ich stosowania.
 • Dostrzega możliwości rozwoju przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu rynkowego przy pełnym poszanowaniu zasad etycznych w biznesie.

Jeśli chodzi o doradztwo zawodowe - fiszki odpowiadają następującym zagadnieniom podstawy programowej z zakresu Doradztwa Zawodowego:
Uczeń/uczennica:
 • Rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe).
 • Dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł.
 • Określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji.
 • Określa własną hierarchię wartości i potrzeb.
 • Porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców.
 • Wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową.
 • Dokonuje autoprezentacji.

Jednocześnie warto podkreślić, że pozycja stanowi odpowiednią pozycję dla trenerów oraz szkoleniowców, którzy poszukują nowych rozwiązań stymulujących proces grupowy.

Autor: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

Strona o innowacji

Informacje do pobrania

www Autora

Innowacja Edukacyjna Roku 2022

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane mogą być używane również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych (co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika).

W serwisie innowacja.edu.pl dane osobowe nie są gromadzone w plikach "cookies".

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Aby zmienić ustawienia, w opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności.

Zgadzam się