Konkurs

Innowacja Edukacyjna Roku!

Jesteś autorem innowacyjnego rozwiązania edukacyjnego? Zgłoś je w konkursie „Innowacja Edukacyjna Roku” i zdobądź nagrodę!

Konkurs

Innowacja Edukacyjna Roku!

Jesteś autorem innowacyjnego rozwiązania edukacyjnego? Zgłoś je w konkursie „Innowacja Edukacyjna Roku” i zdobądź nagrodę!

O Konkursie

Rozwój gospodarczy i społeczny nie jest możliwy bez nowoczesnego sektora usług rozwojowych. Instytucje sektora potrzebują rozwijać kompetencje w kierunku nowego podejścia do metodyki uczenia się wykorzystującej nowoczesne technologie. Nowe podejście koncentruje się na zrozumieniu dynamicznie zmieniających się potrzeb organizacji i dopasowaniu usług do oczekiwań osób uczących się. Różne obszary edukacji powinny aktywnie się stymulować m.in. poprzez wymianę dobrych praktyk, doświadczeń, wiedzy, wyników badań, itp.

Wspomagamy firmy z sektora usług rozwojowych w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań (nowych programów uczenia się, nowych narzędzi, także przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii), stąd narodziła się idea promowania najbardziej innowacyjnych firm i tworzonych przez nie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Dlatego postanowiliśmy zapoczątkować serię konkursów pod nazwą „Innowacja Edukacyjna Roku”. 

Innowacja Edukacyjna Roku to pierwszy konkurs dla branży szkoleniowo – rozwojowej, wspierający i promujący najbardziej innowacyjne, kreatywne i nowoczesne rozwiązania rozwojowe. To także okazja do prezentacji najnowszych trendów wspierających rozwój organizacji i osób.

Pierwsza edycja konkursu w 2019 cieszyła się dużym zainteresowaniem a Kapituła Konkursu wybrała 6 najlepszych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią Covid-19 w bieżącym roku wracamy do organizacji konkursu.

Cel

Celem konkursu jest propagowanie innowacyjnych usług rozwojowych oraz narzędzi wspierających ich skuteczność i efektywność.

Do konkursu można zgłaszać rozwiązania edukacyjne w postaci nowych form, metod, technik, narzędzi lub materiałów usprawniających edukację dorosłych. Zgłaszane rozwiązania mogą mieć postać tradycyjną, np. architektura szkoleń, gry, karty, gadżety, jak i wykorzystującą rozwiązania technologiczne, np.: oprogramowanie, aplikacje, testy, quizy, kwestionariusze i inne.

Zgłaszane rozwiązania powinny mieć walor rozwiązania nowego, które warto popularyzować. Rozwiązania będą oceniane według 3 kluczowych kryteriów, zakres każdego z nich jest otwarty, a przykładowe interpretacje podajemy poniżej:

 1. Innowacyjność – powinny być nowym lub istotnie ulepszonym rozwiązaniem, np.:
  1. rozwiązanie wykorzystuje metody rzadko lub dotychczas nie stosowane w danym podejściu do zagadnienia;
  2. rozwiązanie zawiera autorskie metody lub autorskie podejście do zagadnienia;
  3. rozwiązanie dotyczy najnowszych zachowań / kontekstów / sytuacji / produktów pojawiających się na rynku i w społeczeństwie.
 2. Praktyczność – powinny być możliwe do zastosowania w praktyce świadczenia usług rozwojowych, np.:
  1. rozwiązanie umożliwia wykorzystanie w różnych branżach (produkcja, sprzedaż,…) lub środowiskach (biznes, NGO,…);
  2. rozwiązanie jest możliwe do zastosowania w typowej sali szkoleniowej lub online; nie wymaga szczególnych środków technicznych;
  3. rozwiązanie nie wymaga poniesienia znacznych kosztów.
 3. Wartość dodana – ich zastosowanie powinno przynosić efekty edukacyjne na poziomach: wiedzy, umiejętności, zwiększonej świadomości lub efekty biznesowe, np.:
  1. rozwiązanie zawiera elementy budujące nowe kompetencje lub w istotny sposób rozszerzające aktualne kompetencje uczestników;
  2. rozwiązanie zawiera element refleksji / wyciągnięcia wniosków przez uczestników dla swojej pracy zawodowej;
  3. rozwiązanie dotyczy ważnych kompetencji dla branży, grupy zawodowej, rodzaju organizacji.

Dla kogo ?

Kto może przystąpić do konkursu?

 • Firmy szkoleniowe i firmy pracujące na rzecz rynku edukacji
 • Wykonawcy usług szkoleniowo – rozwojowych czyli trenerzy, coachowie, mentorzy, eksperci, doradcy etc.
 • Menedżerowie działów rozwoju w firmie
 • I inni, którzy odpowiadają za rozwój ludzi w organizacjach i instytucjach

Etapy i harmonogram

ETAP I (do 31 stycznia 2023) Rejestracja na stronie www, wniesienie opłaty

ETAP II (do 30 kwietnia 2023) Zapoznanie się przez Kapitułę Konkursową ze zgłoszonymi rozwiązaniami (może być niezbędny kontakt ze zgłaszającym, spotkanie/wizytacja lub inna forma poznania rozwiązania – zależnie od jego specyfiki rozwiązania)

Kapituła wybiera do 10 laureatów, a nominowani zostaną zaproszeni do przygotowania krótkich prezentacji o ich rozwiązaniach i do prezentacji na Gali Finałowej Konkursu podczas XXII Warsztatów Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, czerwiec 2023

Ogłoszenie list Laureatów nastąpi na stronie www konkursu oraz w serwisie społecznościowym Organizatora.

ETAP III (czerwiec 2023) Spośród przedstawionych na Gali Finałowej rozwiązań, Kapituła Konkursu wybierze 3 laureatów: Zwycięzcy Konkursu – Laureata I Nagrody, Laureata II Nagrody i Laureata III Nagrody. Uczestnicy Gali finałowej wybiorą Laureata Nagrody Uczestników Gali Finałowej Konkursu. Wszyscy wybrani podczas finału Laureaci Nagród otrzymają statuetkę i tytuł INNOWACJA EDUKACYJNA 2022.

Dlaczego warto ?

Zwycięzca otrzyma prestiżowy tytuł Innowatora Edukatora Roku 2022 oraz prawo do posługiwania się tytułem nadanym przez Kapitułę gromadzącą wybitnych ekspertów ze sektora rozwojowo-szkoleniowego

Zgłaszający zdobędą ekspercki feedback dotyczący prezentowanego rozwiązania/produktu, który pozwoli na szybszą ścieżkę rozwoju firmy i tworzonych rozwiązań/produktów

Laureaci otrzymają szansę na publiczne zaprezentowanie i promocję swoich flagowych rozwiązań/produktów (strony www i fanpage PIFS na Facebooku oraz Partnerów)

Laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Gali konkursu odbywającej się podczas XXII Warsztatów Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Będą mieli prawo do bezpłatnej promocji przy okazji wydarzeń organizowanych przez PIFS przez okres 12 miesięcy

Kapituła konkursu

Zespół ekspertów w dziedzinie edukacji dorosłych, którzy będą oceniać Rozwiązania zgłoszone w konkursie


 • Tomasz Wański

  Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR

  Wieloletni Prezes Stowarzyszenia
  dr Sławomir Jarmuż

  Moderator

  Wspólnik

  Iwona Sołtysińska

  Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Dyrektor ds. Rozwoju
  dr Agnieszka Wiśniak

  Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu

  Wiceprezes Zarządu
 • Monika Mardas-Brzezińska

  SENSE consulting sp. z o.o.

  Prezes Zarządu
  dr Piotr Rycielski

  Uniwersytet SWPS

  Specjalista ds. psychometrii

Laureaci konkursu

Partnerzy

Organizatorem konkursu jest Polska Izba Firm Szkoleniowych.

Partnerzy Konkursu: SENSE

FAQ

Kontakt

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dane adresowe: ul. Londyńska 19
03-921 Warszawa

Dane kontaktowe: innowacja@pifs.org.pl
tel. 22 616 27 63
tel. 605390599

Sprawdź dojazd Przejdź do Mapki Google


Innowacja Edukacyjna Roku 2022

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane mogą być używane również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych (co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika).

W serwisie innowacja.edu.pl dane osobowe nie są gromadzone w plikach "cookies".

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Aby zmienić ustawienia, w opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności.

Zgadzam się