Status: Aktualne
Ilość dni: 1

Nazwa: GAME CHANGERS ACADEMY

Typ: program rozwoju liderów i ich zespołów (!)

Cel: Rozwój kompetencji liderów z zakresu skutecznego przeprowadzania zmian, oraz ich zespołów wdrażających je. Mając 15 letnie doświadczenie w szkoleniu managerów, liderów, specjalistów oraz zespołów, wiedzieliśmy, że dużym wyzwaniem jest wspólny język w wdrażaniu zmian. W każdej organizacji są innowatorzy i followersi (naśladowcy, wykonawcy), często wyzwaniem jest to, że innowator ma tak nowatorską i przełomową wizję, że nie wszyscy go rozumieją, nie jest w stanie zaangażować w nią całego zespołu. Dlatego fundamentalnym założeniem naszego programu Game Changers Academy, jest idea, że na każde spotkanie lider przychodzi z kimś. Może to być partner biznesowy, pracownik. Ma to zapewnić lepsze zrozumienie i zwiększyć prawdopodobieństwo efektywnego wdrożenia zakładanych zmian. Video po 1 edycji

Opis: Game Changers Academy powstało dzięki połączeniu know how Pracowni Gier Szkoleniowych oraz The Heart Tech. Pracownia Gier od 2004 roku opracowuje autorskie programy szkoleniowe oparte o gry szkoleniowe i symulacje biznesowe. The Heart jest europejskim serce łączenia innowacyjnych start-upów z wymagającymi i poszukującymi nowatorskich rozwiązań korporacjami. Postanowiliśmy połączyć siły i wspólnie stworzyć program, który jako pierwszy umożliwi uczenie się przez doświadczenie, a przy tym stworzy przestrzeń do spotkania światowej klasy ekspertów, game-changerów, którzy dokonali coś, czego przed nimi nikt nie zrobił w taki sposób.
Pierwsza edycja akademii została uruchomiona w maju 2018 roku, wzięli w niej udział przedstawiciele różnych sektorów FMCG, bankowość, ubezpieczenia, a także reprezentanci trzeciego sektora (NGO). Postawiliśmy sobie za cel, by poza programem GCA, całemu projektowi towarzyszyła aktywność charytatywna. Udało nam się to osiągnąć za sprawą zaproszenia do programu 2 fundacji (Stowarzyszenie na Tak oraz Uniwersytet Dzieci), którzy w ramach konkursu zostali wyłonieni jako te organizacje, którym udział w programie da najwięcej -tzn. pozwoli wdrożyć zmianę i/lub wyskalować swoją działalność szerzej (rozwinąć). Dodatkowym tłem CSRowym było zaangażowanie najwyższych przedstawicieli Instytutu Pamięci "Centrum Zdrowia Dziecka". Jednym z ekspertów w programie GCA jest prof. Piotr Płoszajski (Szkoła Główna Handlowa), który jest również członkiem Rady Naukowej IP CZD. Profesor pomógł nam dotrzeć do reprezentantów IP CZD i przedstawić im możliwość nieodpłatnego udziału w programie. Przez całą edycję lekarze, pracownicy, dyrekcja - brali udział w spotkaniach, jak pełnoprawni uczestnicy. Ponadto przygotowaliśmy warsztaty w IP CZD, których celem było wypracowanie założeń strategii finansowego i kompetencyjnego wsparcia IP CZD. Projekt ewoluował do tego stopnia, że 31 maja 2019 roku powołana została Fundacja KIDS - Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali. Fundatorzy wspierający tę inicjatywę wpłacili łącznie 170 000 pln na start projektu. Game Changers Academy nadal wspiera CZD i KIDS. Video o programie

Innowacyjność: Jest to pierwszy program o tak unikalnym formacie. Nazwaliśmy to - Intensywny minimalizm. Dla zabieganych, którzy chcą się rozwijać. Game Changers Academy to: 10 spotkań merytorycznych, gdzie w każdym jest obecna gra szkoleniowa, wykwalifikowany trener prowadzący, ekspert /game changer z biznesu oraz narzędzie do zastosowania w biznesie. By maksymalnie wykorzystać potencjał programu i czas poświęcony na udział w nim, każdemu liderowi zapewniamy mentoring. Na starcie programu odbywa się sesja mentoringowa podczas której uczestnik otrzymuje wsparcie w zmapowaniu celów jakie chce osiągnąć w efekcie udziału w programie oraz ludzi, których powinien zaangażować (zaprosić do udziału) by móc zrealizować założone cele. Program przewiduje 3 różne pakiety - Impact11, Impact21 oraz Imapct31. Co to oznacza? W wersji minimalnej, z jednej firmy, w programie bierze udział lider + jedna osoba towarzysząca. W praktyce oznacza to, że na każde z 10 spotkań lider przychodzi z jedną i tą samą osobą. Oczywiście jest możliwość by na każdym spotkaniu towarzyszył liderowi ktoś inny, wówczas z jednej firmy w programie weźmie udział (11osób). Analogicznie jest w pakietach Impact21 i Impact31, z jedyną różnicą , że w tych pakietach lidera ma dodatkowo 2 lub 3 miejsca na każdym spotkaniu. I również mogą być to stałe osoby, lub za każdym razem inne. By wzmocnić uczestników jako zespół, 2 z 10 modułów są wyjazdowe. Zapewniamy wówczas nocleg oraz animujemy wieczorny czas, podczas którego odbywa się FuckupNight - jest to niejako dodatkowy moduł, podczas którego w merytoryczny sposób omawiamy porażki i płynącą z nich naukę. Również uczestniczy w tym trener, który prowadzi całość.
Podsumowując innowacyjne aspekty formatu GCA to:

 • Nauka przez gry - Każde z 10 spotkań opiera się o wspólne doświadczenie angażujących gier symulacyjnych dla kadry managerskiej.
 • Społeczność liderów zmian - Dyskusje i wymiana doświadczeń w gronie praktyków i zaproszonych gości.
 • Praktyczne zastosowanie - Każda z firm wykorzystuje zdobywaną wiedzę i narzędzia do doskonalenia procesu transformacji.
 • Troska o każdą minutę - Połączenie najnowszych teorii, intensywnych przeżyć i narzędzi w trakcie spotkań co miesiąc.
 • Nie odciąga od pracy, tak by każdy lider mógł inwestować w swój rozwój.
Video o idei i innowacyjności programu

Praktyczność: Największym wyznacznikiem jest dla nas fakt, że biorący udział w pierwszej edycji, wysłali kolejną grupę na II edycję programu ze swojej firmy. To dla nas bezwzględny sygnał iż jest to praktyczny i potrzebny program. My praktyczność programu GCA postrzegamy głównie za sprawą ludzi zaangażowanych w program. Wszyscy prowadzący są praktykami biznesu i pracują bardzo blisko z biznesem, w gronie tych osób są m. in.:

 • Beata Pawłowska, CEO, Oriflame
 • Prof. Piotr Płoszajski, Katedra Teorii Zarządzania SGH
 • Cezary Smorszczewski, Współzałożyciel, Alior Bank
 • Magdalena Petryniak, CEO, Story Seekers
 • Marcin Pilarski, Managing Director, Payback Polska
 • Julita Rudolf, Dyrektor Transformacji Biznesowej, Ringier Axel Springer Polska
 • Iwona Wencel, CEO, WNCL, Członek Zarządu Grupa Wirtualna Polska
 • Edyta Gałaszewska-Bogusz, General Manager, Accenture Operations
 • Paula Bruszewska, CEO, Social Wolves
 • Jan Kastory, Co-Founder, Euler Hermes Digital Agency
 • Joanna Średnicka, CEO, Pracownia Gier Szkoleniowych, Co-Founder ExperienceCorner.com, Co-Founder Competence Game
 • Tomasz Rudolf, CEO, The Heart
 • Dr Magdalena Łużniak-Piecha, Trener, ekspert w zakresie psychologii zarządzania, SWPS
 • Rafał Olejniczak, Wieloletni prezes grupy radiowej; executive coach, consultant
 • Joanna Jabłońska- Białowąs, Head of Customer Care, Santander Bank
 • Artur Rzepecki Executive & Leadership Coach, Przedsiębiorca
 • Marzena Mazur, Dziennikarka, TOK FM; Klub Kobiet Mówiących na Głos
 • Jagoda Gandziarowska-Ziołecka, Dyrektor ds. metody, współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych; inicjatorka Fundacji Kosmos dla Dziewczynek
 • Konrad Smuga, Reżyser telewizyjny, twórca najpopularniejszych widowisk telewizyjnych
 • Elżbieta Opiła, Executive coach, consultant biznesu, ekspert w zakresie projektowania procesów i zarządzania
 • Tomasz Cichocki, Konsultant, trener, ekspert w dziedzinie innowacji, Pracownia Gier Szkoleniowych
 • Agnieszka Szymańska, Trenerka, Coach, ekspert w zakresie zarządzania stresem, Pracownia Gier Szkoleniowych
 • Paweł Krzywicki, Trener, coach ICF z akredytacją Associate Certified Coach™ (ACC)
 • Tomasz Kosiorek, Training Manager, CD PROJEKT S.A.
 • Agnieszka Wrona, Trener, Coach, ekspert w zakresie zarządzania czasem
 • Justyna Orzeł HR Director, Carrefour Polska
 • dr Joanna Heidtman, Heidtman & Piasecki Business Doctors
 • Joanna Tonkowicz, Partner w Absolvent Consulting
 • Anna Wolfigiel-Zielińska - rekruterka, trenerka, asessorka, wykładowca akademicki m.in. Collegium Civitas
 • Justyn Czekański - trener, coach, ekspert w zakresie projektowania doświadczeń klienta (user experience)

Wieloletnie doświadczenie biznesowe zaproszonych ekspertów pozwala łączyć wiedzę z doświadczeniem uczestinków z gry i nadawać maksymalnie praktyczny charakter , każdemu spotkaniu GCA. Ponadto, po zakończeniu I edycji otrzymaliśmy prośbę o przedstawienie możliwości przeprowadzenia Game Changers Academy dla organizacji (jednej) wewnętrznie -tak powstał projekt Game Changers Academy Essentials, który jest dedykowany jednej firmie. Takich programów obecnie realizujemy kilka, zadowolenie wyrażone w ankietach po szkoleniowych jest na poziomie 90-95%, a program jest sukcesywnie rozszerzany.

Video z 1 spotkania

Wartość: Możliwość zaangażowania się w projekt charytatywny stała się czymś, co niektórzy przedstawiciele korporacji określili następująco: "cieszę się , że mogę wziąć udział w takim projekcie, ponieważ w mojej pracy nie robię nic co wnosiłoby dodatkową wartość dla świata i innych". To jest dla nas utwierdzenie w przekonaniu, iż ludzie mają wysoką potrzebę sensu i angażowania się w przedsięwzięcia charytatywne.
Inną istotną wartością dodaną jest społeczność liderów, która widzimy, że powstała w efekcie udziału w programie - stwarza on przestrzeń i kontekst do wymiany doświadczeń biznesowych z fundacyjnymi. Ludzie z dużego biznesu, dyrektorzy na Europę czy członkowie zarządu w ankietach po szkoleniu jasno wskazali udział przedstawicieli NGO jako wartość dodaną, z jaką zetknęli się w programie.
Często liderzy decydowali się na zrealizowanie danego tematu dla szerszej grupy w organizacji - tzn. po danym spotkaniu uznawali je za na tyle ciekawe i wartościowe, iż prosili nas o przeprowadzenie analogicznego szkolenia dla zespołu nie zaangażowanego w GCA.

Autor: Pracownia Gier Szkoleniowych

Strona o innowacji

Informacje do pobrania

www Autora

Facebook

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane mogą być używane również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych (co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika).

W serwisie innowacja.edu.pl dane osobowe nie są gromadzone w plikach "cookies".

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Aby zmienić ustawienia, w opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności.

Zgadzam się