Status: Aktualne
Ilość dni: 1

Nazwa: GAME CHANGERS ACADEMY

Typ: program rozwoju liderów i ich zespołów (!)

Cel: Rozwój kompetencji liderów z zakresu skutecznego przeprowadzania zmian, oraz ich zespołów wdrażających je. Mając 15 letnie doświadczenie w szkoleniu managerów, liderów, specjalistów oraz zespołów, wiedzieliśmy, że dużym wyzwaniem jest wspólny język w wdrażaniu zmian. W każdej organizacji są innowatorzy i followersi (naśladowcy, wykonawcy), często wyzwaniem jest to, że innowator ma tak nowatorską i przełomową wizję, że nie wszyscy go rozumieją, nie jest w stanie zaangażować w nią całego zespołu. Dlatego fundamentalnym założeniem naszego programu Game Changers Academy, jest idea, że na każde spotkanie lider przychodzi z kimś. Może to być partner biznesowy, pracownik. Ma to zapewnić lepsze zrozumienie i zwiększyć prawdopodobieństwo efektywnego wdrożenia zakładanych zmian. Video po 1 edycji

Opis: Game Changers Academy powstało dzięki połączeniu know how Pracowni Gier Szkoleniowych oraz The Heart Tech. Pracownia Gier od 2004 roku opracowuje autorskie programy szkoleniowe oparte o gry szkoleniowe i symulacje biznesowe. The Heart jest europejskim serce łączenia innowacyjnych start-upów z wymagającymi i poszukującymi nowatorskich rozwiązań korporacjami. Postanowiliśmy połączyć siły i wspólnie stworzyć program, który jako pierwszy umożliwi uczenie się przez doświadczenie, a przy tym stworzy przestrzeń do spotkania światowej klasy ekspertów, game-changerów, którzy dokonali coś, czego przed nimi nikt nie zrobił w taki sposób.
Pierwsza edycja akademii została uruchomiona w maju 2018 roku, wzięli w niej udział przedstawiciele różnych sektorów FMCG, bankowość, ubezpieczenia, a także reprezentanci trzeciego sektora (NGO). Postawiliśmy sobie za cel, by poza programem GCA, całemu projektowi towarzyszyła aktywność charytatywna. Udało nam się to osiągnąć za sprawą zaproszenia do programu 2 fundacji (Stowarzyszenie na Tak oraz Uniwersytet Dzieci), którzy w ramach konkursu zostali wyłonieni jako te organizacje, którym udział w programie da najwięcej -tzn. pozwoli wdrożyć zmianę i/lub wyskalować swoją działalność szerzej (rozwinąć). Dodatkowym tłem CSRowym było zaangażowanie najwyższych przedstawicieli Instytutu Pamięci "Centrum Zdrowia Dziecka". Jednym z ekspertów w programie GCA jest prof. Piotr Płoszajski (Szkoła Główna Handlowa), który jest również członkiem Rady Naukowej IP CZD. Profesor pomógł nam dotrzeć do reprezentantów IP CZD i przedstawić im możliwość nieodpłatnego udziału w programie. Przez całą edycję lekarze, pracownicy, dyrekcja - brali udział w spotkaniach, jak pełnoprawni uczestnicy. Ponadto przygotowaliśmy warsztaty w IP CZD, których celem było wypracowanie założeń strategii finansowego i kompetencyjnego wsparcia IP CZD. Projekt ewoluował do tego stopnia, że 31 maja 2019 roku powołana została Fundacja KIDS - Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali. Fundatorzy wspierający tę inicjatywę wpłacili łącznie 170 000 pln na start projektu. Game Changers Academy nadal wspiera CZD i KIDS. Video o programie

Innowacyjność: Jest to pierwszy program o tak unikalnym formacie. Nazwaliśmy to - Intensywny minimalizm. Dla zabieganych, którzy chcą się rozwijać. Game Changers Academy to: 10 spotkań merytorycznych, gdzie w każdym jest obecna gra szkoleniowa, wykwalifikowany trener prowadzący, ekspert /game changer z biznesu oraz narzędzie do zastosowania w biznesie. By maksymalnie wykorzystać potencjał programu i czas poświęcony na udział w nim, każdemu liderowi zapewniamy mentoring. Na starcie programu odbywa się sesja mentoringowa podczas której uczestnik otrzymuje wsparcie w zmapowaniu celów jakie chce osiągnąć w efekcie udziału w programie oraz ludzi, których powinien zaangażować (zaprosić do udziału) by móc zrealizować założone cele. Program przewiduje 3 różne pakiety - Impact11, Impact21 oraz Imapct31. Co to oznacza? W wersji minimalnej, z jednej firmy, w programie bierze udział lider + jedna osoba towarzysząca. W praktyce oznacza to, że na każde z 10 spotkań lider przychodzi z jedną i tą samą osobą. Oczywiście jest możliwość by na każdym spotkaniu towarzyszył liderowi ktoś inny, wówczas z jednej firmy w programie weźmie udział (11osób). Analogicznie jest w pakietach Impact21 i Impact31, z jedyną różnicą , że w tych pakietach lidera ma dodatkowo 2 lub 3 miejsca na każdym spotkaniu. I również mogą być to stałe osoby, lub za każdym razem inne. By wzmocnić uczestników jako zespół, 2 z 10 modułów są wyjazdowe. Zapewniamy wówczas nocleg oraz animujemy wieczorny czas, podczas którego odbywa się FuckupNight - jest to niejako dodatkowy moduł, podczas którego w merytoryczny sposób omawiamy porażki i płynącą z nich naukę. Również uczestniczy w tym trener, który prowadzi całość.
Podsumowując innowacyjne aspekty formatu GCA to:

 • Nauka przez gry - Każde z 10 spotkań opiera się o wspólne doświadczenie angażujących gier symulacyjnych dla kadry managerskiej.
 • Społeczność liderów zmian - Dyskusje i wymiana doświadczeń w gronie praktyków i zaproszonych gości.
 • Praktyczne zastosowanie - Każda z firm wykorzystuje zdobywaną wiedzę i narzędzia do doskonalenia procesu transformacji.
 • Troska o każdą minutę - Połączenie najnowszych teorii, intensywnych przeżyć i narzędzi w trakcie spotkań co miesiąc.
 • Nie odciąga od pracy, tak by każdy lider mógł inwestować w swój rozwój.
Video o idei i innowacyjności programu

Praktyczność: Największym wyznacznikiem jest dla nas fakt, że biorący udział w pierwszej edycji, wysłali kolejną grupę na II edycję programu ze swojej firmy. To dla nas bezwzględny sygnał iż jest to praktyczny i potrzebny program. My praktyczność programu GCA postrzegamy głównie za sprawą ludzi zaangażowanych w program. Wszyscy prowadzący są praktykami biznesu i pracują bardzo blisko z biznesem, w gronie tych osób są m. in.:

 • Beata Pawłowska, CEO, Oriflame
 • Prof. Piotr Płoszajski, Katedra Teorii Zarządzania SGH
 • Cezary Smorszczewski, Współzałożyciel, Alior Bank
 • Magdalena Petryniak, CEO, Story Seekers
 • Marcin Pilarski, Managing Director, Payback Polska
 • Julita Rudolf, Dyrektor Transformacji Biznesowej, Ringier Axel Springer Polska
 • Iwona Wencel, CEO, WNCL, Członek Zarządu Grupa Wirtualna Polska
 • Edyta Gałaszewska-Bogusz, General Manager, Accenture Operations
 • Paula Bruszewska, CEO, Social Wolves
 • Jan Kastory, Co-Founder, Euler Hermes Digital Agency
 • Joanna Średnicka, CEO, Pracownia Gier Szkoleniowych, Co-Founder ExperienceCorner.com, Co-Founder Competence Game
 • Tomasz Rudolf, CEO, The Heart
 • Dr Magdalena Łużniak-Piecha, Trener, ekspert w zakresie psychologii zarządzania, SWPS
 • Rafał Olejniczak, Wieloletni prezes grupy radiowej; executive coach, consultant
 • Joanna Jabłońska- Białowąs, Head of Customer Care, Santander Bank
 • Artur Rzepecki Executive & Leadership Coach, Przedsiębiorca
 • Marzena Mazur, Dziennikarka, TOK FM; Klub Kobiet Mówiących na Głos
 • Jagoda Gandziarowska-Ziołecka, Dyrektor ds. metody, współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych; inicjatorka Fundacji Kosmos dla Dziewczynek
 • Konrad Smuga, Reżyser telewizyjny, twórca najpopularniejszych widowisk telewizyjnych
 • Elżbieta Opiła, Executive coach, consultant biznesu, ekspert w zakresie projektowania procesów i zarządzania
 • Tomasz Cichocki, Konsultant, trener, ekspert w dziedzinie innowacji, Pracownia Gier Szkoleniowych
 • Agnieszka Szymańska, Trenerka, Coach, ekspert w zakresie zarządzania stresem, Pracownia Gier Szkoleniowych
 • Paweł Krzywicki, Trener, coach ICF z akredytacją Associate Certified Coach™ (ACC)
 • Tomasz Kosiorek, Training Manager, CD PROJEKT S.A.
 • Agnieszka Wrona, Trener, Coach, ekspert w zakresie zarządzania czasem
 • Justyna Orzeł HR Director, Carrefour Polska
 • dr Joanna Heidtman, Heidtman & Piasecki Business Doctors
 • Joanna Tonkowicz, Partner w Absolvent Consulting
 • Anna Wolfigiel-Zielińska - rekruterka, trenerka, asessorka, wykładowca akademicki m.in. Collegium Civitas
 • Justyn Czekański - trener, coach, ekspert w zakresie projektowania doświadczeń klienta (user experience)

Wieloletnie doświadczenie biznesowe zaproszonych ekspertów pozwala łączyć wiedzę z doświadczeniem uczestinków z gry i nadawać maksymalnie praktyczny charakter , każdemu spotkaniu GCA. Ponadto, po zakończeniu I edycji otrzymaliśmy prośbę o przedstawienie możliwości przeprowadzenia Game Changers Academy dla organizacji (jednej) wewnętrznie -tak powstał projekt Game Changers Academy Essentials, który jest dedykowany jednej firmie. Takich programów obecnie realizujemy kilka, zadowolenie wyrażone w ankietach po szkoleniowych jest na poziomie 90-95%, a program jest sukcesywnie rozszerzany.

Video z 1 spotkania

Wartość: Możliwość zaangażowania się w projekt charytatywny stała się czymś, co niektórzy przedstawiciele korporacji określili następująco: "cieszę się , że mogę wziąć udział w takim projekcie, ponieważ w mojej pracy nie robię nic co wnosiłoby dodatkową wartość dla świata i innych". To jest dla nas utwierdzenie w przekonaniu, iż ludzie mają wysoką potrzebę sensu i angażowania się w przedsięwzięcia charytatywne.
Inną istotną wartością dodaną jest społeczność liderów, która widzimy, że powstała w efekcie udziału w programie - stwarza on przestrzeń i kontekst do wymiany doświadczeń biznesowych z fundacyjnymi. Ludzie z dużego biznesu, dyrektorzy na Europę czy członkowie zarządu w ankietach po szkoleniu jasno wskazali udział przedstawicieli NGO jako wartość dodaną, z jaką zetknęli się w programie.
Często liderzy decydowali się na zrealizowanie danego tematu dla szerszej grupy w organizacji - tzn. po danym spotkaniu uznawali je za na tyle ciekawe i wartościowe, iż prosili nas o przeprowadzenie analogicznego szkolenia dla zespołu nie zaangażowanego w GCA.

Autor: Pracownia Gier Szkoleniowych

Strona o innowacji

Informacje do pobrania

www Autora

Facebook
Innowacja Edukacyjna Roku 2022

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane mogą być używane również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych (co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika).

W serwisie innowacja.edu.pl dane osobowe nie są gromadzone w plikach "cookies".

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Aby zmienić ustawienia, w opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności.

Zgadzam się